Taisyklės

Sutarties sudarymo momentas. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje RankiniuNamai.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą  ir prekės pristatymo būdą, patvirtinimo lange paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti”.

Jūsų teisės ir pareigos. Registruodamiesi, privalote pateikti teisingus savo duomenis arba juos pakeisti, pasikeitus Jūsų gyvenamajai vietai.
Jūs atsakote už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
Turite teisę pirkti prekes, šių taisyklių ir el. parduotuvės RankiniuNamai.lt nustatyta tvarka.
 
Mūsų teisės ir pareigos. Jei bandote pakenkti el. parduotuvės darbui ar veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo Jums apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją.
Mes įsipareigojame sudaryti visas sąlygas, Jums tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Kliento prašymu suteikiame papildomą informaciją apie parduodamą prekę.
Įsipareigojame užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
Įsipareigojame pristatyti prekes per numatytą pristatymo laikotarpį.
Jums atsiskaičius už prekę, kurios dėl nenumatytų aplinkybių negalime pristatyti, įsipareigojame tuoj pat grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus.
 
Baigiamosios nuostatos. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus spręsti derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".